Kontakta oss
Dra iväg ett mail så återkommer vi på studs!
Kontakta mig

Ett annorlunda sommarjobb

Ett projekt med fokus att minska utanförskap och ge unga vuxna arbetslivserfarenhet inför framtiden. 
Feriepraktikanter står i ring.

om projektet

Vi vill stärka, integrera och skapa tillhörighet för unga vuxna. Vi ser gärna deltagare med blandad bakgrund och olika former av livshinder.

Ett annorlunda sommarjobb är ett projekt med fokus på entreprenörskap som tar sig i uttryck genom teater. Vi vill ge arbetslivserfarenhet inför framtiden som grundar sig i företagande. Vårt fokus under projektet är att skapa gemenskap mellan ungdomar som ligger i riskzonen för utanförskap och inte.

syfte & värdegrund

Projektet ska ge kvalitativ arbetslivserfarenhet samt stärka unga vuxna i deras självkänsla.  
  • Projektet ska bidra till ökade integration och på så sätt minska utanförskap.
  • Projektet skall främja socialt samspel mellan unga vuxna och belysa olika vägar in i kommande arbetsliv.
  • Projektet skall stärka deltagarna att våga tala, förstå sitt värde att bli lyssnad på samt värdet att lyssna på andra.
  • Projektet skall stärka deltagarnas självkänsla genom positiv bekräftelse och konstruktiv feedback.
  • Deltagarna skall få utrymme att utforska och utveckla sina personliga egenskaper, förmågor och sitt kreativt tänkande.
  • Deltagarna skall få utrymme att söka kunskap om egenföretagande samt kunna genomdriva en produkt.

vår metod

För att uppnå projektets mål använder vi oss av en tre-stegs-metod i handledarnas arbete med ungdomarna. 

KUNSKAP

Vi delger ungdomarna kunskap om arbetet, arbetslivet och vad som förväntas av dem som arbetstagare på en arbetsplats

STÄRKA

I detta steg fokuserar vi på att stärka individen, enskilt och i grupp. Så som möta motgångar, hantera misstag och öka sitt kreativa tänkande.

FRAMTID

När ungdomarna avslutar sitt arbete ska de ska kunna tackla motgångar, vara bekväma i att tala inför grupp och kunna förhålla sig till direktiv. De ska även ha grundkunskap i entreprenörskap och arbetstagande, och förståelse för hur en arbetsplats ser ut och vad som förväntas av dem som arbetstagare.

målgrupp

För oss är det viktigt att alla får samma möjligheter i livet oavsett funktionsvariation, språkhinder eller inte.  Vi ser olikheter och mångfald som en tillgång.

projektets upplägg

Ungdomarna arbetar utifrån perspektivet som egenföretagare handledda av en pedagog under tre veckors tid. Ungdomarna lär sig att se sig själva som en produkt och arbetar enskilt samt i grupp med detta entreprenörskap. Gruppens gemensamma mål under arbetsperioden är att producera, marknadsföra, sälja och genomföra en barnföreställning för förskolor samt barnfamiljer i området.

  • Feriepraktikanter per grupp: 10

  • Antal grupper: ni väljer

  • Handledare per grupp: 1

teater som verktyg

Förutom att producera en föreställning och arbeta med entreprenörskap, vill vi att deltagarna ska få möjlighet att förbereda sig inför kommande arbetsliv, både som arbetssökande och egenföretagare. Genom s.k forumteater låter vi ungdomarna möta olika möjliga situationer som kan komma att hända i ett framtida yrkesliv. Vi använder skådespeleriet som verktyg och därigenom skapar vi erfarenhet samt större självförtroende till tiden efter praktiken.

tidigare kunder

I över 10 år har vi samarbetat med flertalet kommuner runt om i Sverige under deras feriepraktik. Vi har gjort projektet i Malmö stad, Göteborg stad, Hisingen, Gislaved, Stockholm stad, Hässelby, Bromma, Vällingby, Skarpnäck, Upplands Väsby, Örebro, Nynäshamn och Norrtälje.

0 +
Antal deltagare
0 +
Anta föreställningar
0 +
Antal projekt

våra handledare

Våra pedagoger har mångårig erfarenhet av att leda grupper inom teater samt av att arbeta med olika typer av människor. Vi ser vår personal som vår största tillgång.

Välkommen att söka till sommarens mest givande tjänst!

kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information eller för att få tillgång till projektbeskrivningen.

Kontakta mig